Media-Expo »
kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć


MEDIA-EXPO – na życzenie Klienta – może sporządzić wykaz odpowiednich imprez targowych, wykorzystując własną bazę danych i inne dostępne źródła.

Cennik za wyszukiwanie danych o imprezach targowo-wystawienniczych *

Cennik obejmuje wyszukanie i sporządzenie – wg wskazanej branży – zestawu danych dotyczących imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w podanym czasie i kraju.

Dane służące do sporządzenia zestawienia obejmują:
kraj i miasto gdzie odbywa się impreza, jej datę, nazwę oraz dane organizatora.

Okres, obszar, branża

Cena w złotych

Za 1 miesiąc we wskazanym kraju europejskim
– za 1 branżę

10

Za 1 miesiąc we wskazanym kraju pozaeuropejskim
– za 1 branżę

15

Uwaga:
Cena minimalna usługi wynosi 100 zł.

Wyszukiwanie wg specjalnych kryteriów oraz dodatkowe informacje – cena indywidualna, do uzgodnienia.

Wykazy przygotowuje się w formie dokumentu PDF (Adobe Acrobat Reader) i wysyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną.

Zamówienia, zawierające zakres poszukiwanych danych, prosimy przesyłać na adres MEDIA-EXPO e-mailem na adres targi@media-expo.pl lub pocztą albo faksem.

Wykazy sporządza się na podstawie prowadzonej przez MEDIA-EXPO bazy danych rynku targowego na świecie oraz na podstawie kwerendy dostępnych źródeł. Ze względu na częstotliwość wprowadzanych przez organizatorów zmian w terminarzu imprez targowych, MEDIA-EXPO nie ponosi odpowiedzialności za aktualność pozyskanych danych, zachęcając do bezpośredniego kontaktu z organizatorami imprez targowo-wystawienniczych. 

* UWAGA
1. Ceny netto w złotych, należy je uzupełnić o 22% podatku VAT.
2. Podane cenniki obowiązują od 1 lipca 2010 r. Cenniki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualne cenniki są dostępne w siedzibie MEDIA-EXPO.
3. Obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia zaakceptowanego do realizacji przez Redakcję.

O firmie
Co proponujemy
Czasopisma
Wyszukiwanie targów
Książki własne i rekomendowane
Usługi wydawniczo-poligraficzne i reklamowe
Reklama w serwisie
Wpisz adres e-mail i zamów newsletter!

Polska Izba Przemysłu Targowego
Międzynarodowe Targi Poznańskie
więcej >>
Adobe Reader
Druki IPS
więcej >>
Przelicznik walut i kursy
Pogoda
Słowniki
więcej >>

Reklama w portalu || Mapa serwisu || Napisz do nas
© Copyright: MEDIA-EXPO 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone